Cranial Navigation System Registration

Obsah

Použití systému

Zamýšlené použití

Systém Cranial Navigation System je při použití s kompatibilní navigační pracovní stanicí a kompatibilním nástrojovým příslušenstvím zamýšlen jako obrazem řízený plánovací a navigační systém umožňující navigovanou chirurgii.

Propojuje nástroje s prostorem virtuálního počítačového obrazu, kde jsou obrazová data pacienta zpracovávaná pracovní navigační stanicí. Systém je určen pro použití při takových zdravotních obtížích, kde lze podle snímků anatomické struktury (CT, CTA, RTG, MR, MRA a ultrazvuku) identifikovat vztah k pevné anatomické struktuře.

Cílová populace pacientů

Pro pacienty neplatí žádná demografická, regionální ani kulturní omezení. Lékař rozhodne, zda má být systém použit při provádění určitého výkonu.

Určený uživatel

Tato uživatelská příručka je určena pro neurochirurgy nebo jejich asistenty, kteří používají navigační systém Brainlab.

Místo použití

Systém Cranial Navigation System se musí používat v nemocničním prostředí, konkrétně v místnostech vhodných pro chirurgické zákroky (např. na operačních sálech).

Požadavky na prostředí závisí na používané navigační platformě. Další informace naleznete v příslušných systémových a technických uživatelských příručkách.

Kontrola hodnověrnosti

Varování
Číslo výrobku: 60917-77CS

Datum zveřejnění: 2019-10-10