Cranial Navigation System Registration

Obsah

Nastavení kamery a monitoru

Základní informace

Artefakty způsobené odrazem, především během registrace, mohou způsobit nepřesnosti. Zajistěte, aby zorné pole kamery nenarušovaly světelné zdroje nebo vysoce odrazivé předměty.

Kamera a/nebo laser nástroje Z-touch mohou rušit další přístroje na operačním sále používající infračervené paprsky, například dálkové ovladače, pulzní oxymetry nebo mikroskopy citlivé na IR záření. Ostatní infračervené zdroje udržujte mimo zorné pole kamery, neboť by mohly zabránit kameře v detekci nástroje Z-touch.

Číslo výrobku: 60917-77CS

Datum zveřejnění: 2019-10-10