Cranial Navigation System Registration

Obsah

Jak nastavit kameru a monitorNastavení systému se liší v závislosti na použitém systému a typu zákroku, který se má provádět.

Krok

1.

Při umístění kamery a monitoru nezapomeňte na následující:

  • Vyberte správnou polohu kamery, která bude vhodná během celé procedury (včetně registrace a navigace).
  • Kamera ani monitor nesmí omezovat chirurga při provádění zákroku.
  • Během procedury nedělejte velké pohyby kamerou. Dojde-li k pohybu kamery, musíte znovu ověřit přesnost.
  • Během procedury musí mít kamera referenci a nástroje ve volném zorném poli, a to včetně všech registračních a navigačních postupů. Pro optimální zobrazení by měla být kamera umístěna přibližně ve vzdálenosti 1,2-1,8 metru od operačního pole.

2.

Systém zapojte do sítě a zapněte jej. Pokyny najdete v příručce k obsluze systému pro danou platformu (např. Kick, Curve).

3.

Spusťte software.

4.

Ověřte, že reference je pro kameru viditelná.

Objeví se následující zobrazení ukazující, zda je reference pro kameru viditelná.Pokud reference není viditelná, upravte vzdálenost a úhel kamery tak, aby bylo znázornění reference viditelné.

Číslo výrobku: 60917-77CS

Datum zveřejnění: 2019-10-10