Cranial Navigation System Registration

Obsah

Jak zvýšit přesnost registrace

Základní informace

Je-li registrace nepřijatelná nebo je při vizuálním ověření zjištěna významná odchylka, zkontrolujte přesnost ukazovátka a/nebo vyberte možnost No. Otevře se dialogové okno Improvement Options. Pokračujte výběrem některé možnosti z nabídky.

Možnosti zlepšení registrace porovnáním povrchů

MožnostPopis


Přepne na registraci metodou Landmark.


Otevře dialogové okno registrace pro pořízení dalších bodů, které budou označeny odlišnou barvou.

Jestliže program nalezne shodu, otevře se obrazovka pro ověření. Pomocí přepínače Last Solution porovnejte obě registrace (viz níže).Znovu spustí registraci. Všechny pořízené body budou odstraněny.


Zavře dialogové okno.

Možnosti zlepšení registrace orientačních bodů

MožnostPopis


Přepne na registraci metodou Surface Match.


Otevře obrazovku pro plánování orientačních bodů, na níž lze body odstranit, upravit nebo naplánovat další.


Znovu otevře obrazovku pro registraci orientačních bodů, abyste mohli provést opětovnou akvizici bodů. Všechny dříve pořízené body budou odstraněny.


Zavře dialogové okno.

Možnosti zlepšení záchranné registrace

MožnostPopis


Znovu zahájí registraci pro opakovanou akvizici bodů. Všechny pořízené body budou odstraněny.


Zruší všechny pozice pořízených záchranných bodů a vrátí se k předchozí aplikaci.


Zavře dialogové okno.
Číslo výrobku: 60917-77CS

Datum zveřejnění: 2019-10-10