Cranial Navigation System Registration

Obsah

Orientační body – úvod

Základní informace

Registrace metodou Landmark využívá techniku vzájemného propojení bodů v párech pro korelaci sady snímků se skutečnou anatomií pacienta.

Dovolené registrační body jsou:

 • multimodalitní registrační značky typu donut, které má pacient na těle při skenování,
 • anatomické orientační body,
 • šrouby.
Registrační body lze naplánovat v:

 • systému iPlan,
 • systému Registration

Než začnete

Značky nesundávejte z pokožky pacienta do té doby, dokud nebude provedena registrace. V opačném případě tyto značky nelze použít pro registraci metodou Landmark.

Umístění multimodalitních registračních značek typu donutPro registraci jsou potřeba alespoň čtyři orientační body. Na pacienta se doporučuje upevnit šest nebo sedm značek, aby byl zajištěn dostatečný počet orientačních bodů pro případ, že některé značky spadnou.

Optimální registrace naváděcích značek nebo orientačních bodů dosáhnete takto:

 • Naváděcí značky / orientační body umístěte kolem hlavy, co nejnahodileji a co nejdále od sebe. Vyvarujte se symetrického umisťování naváděcích značek / orientačních bodů (např. do řady nebo pravidelného tvaru).
 • Naváděcí značky / orientační body musí být umístěny kolem oblasti zájmu.
 • Vyhněte se oblastem s volnou kůží.

Metody registrace

Při registraci značek a předem naplánovaných orientačních bodů držte hrot kolmo ke značce / orientačnímu bodu. Tím předejdete nechtěnému posunutí kůže způsobenému silou nástroje.

MetodaVysvětlení
Multimodalitní registrační značky typu donut
 • Softouch: Hrot vložte do vnitřního otvoru ve značce a ujistěte se, že hrot se dotýká kůže.
 • Ukazovátko Brainlab s tupým hrotem: Umístěte hrot doprostřed značky a pomalu jím otáčejte, přičemž hrot udržujte na místě.
Anatomické orientační body
 • Softouch: Hrot položte na orientační bod a ujistěte se, že se dotýká kůže.
 • Ukazovátko Brainlab s tupým hrotem: Umístěte hrot na orientační bod a pomalu jím otáčejte, přičemž hrot udržujte na místě.
ŠroubySoftouch nebo ukazovátko Brainlab s tupým hrotem: Umístěte hrot na střed šroubu a pomalu jím otáčejte, přičemž hrot udržujte na místě.
Číslo výrobku: 60917-77CS

Datum zveřejnění: 2019-10-10