Cranial Navigation System Registration

Obsah

Registrace záchranných bodů

Základní informace

Záchranné body slouží k opakované registraci pacienta během navigace. Registraci je nutné zopakovat, pokud je původní registrace nepřesná (např. vlivem náhodného posunutí pacienta nebo reference).

Pravidla bezpečnosti

Pokud záchranné body vymažete a byla-li počáteční registrace ztracena (např. z důvodu posunutí reference), nemusí být možné pacienta přeregistrovat. V takovém případě nelze v navigaci pokračovat a musíte registraci zahájit znovu.

Registrace Rescue Registration nemusí být tak přesná jako první (předoperační) registrace, neboť se v ní sčítají chyby z obou registrací. Každou registraci Rescue Registration pečlivě ověřte tak, že u známých anatomických orientačních bodů přidržíte ukazovátko a ověříte polohu zobrazenou na obrazovce.

Číslo výrobku: 60917-77CS

Datum zveřejnění: 2019-10-10