Cranial Navigation System Registration

Obsah

Jak provést registraci porovnáním povrchů pomocí nástroje Z-touchKrok

1.

Zapněte viditelný laserový svazek podle výše uvedených pokynů.

2.

Nástroj Z-touch držte kolmo ke skenovanému povrchu, aby odraz laserového paprsku na kůži tvořil bod.

3.

Za použití animace coby vodítka pomalu přesunujte laser nástroje Z-touch přes zelenou oblast zájmu označenou v softwaru.

Po 60 bodech (je vyplněna polovina ukazatele průběhu) dojde k aktivaci funkce Calculate .

4.

Chcete-li ihned pokračovat, vyberte možnost Calculate nebo pořiďte všechny body (maximálně 120 bodů) a počkejte, až bude software automaticky pokračovat.

Číslo výrobku: 60917-77CS

Datum zveřejnění: 2019-10-10