Cranial Navigation System Navigation

Introduksjon

BakgrunnRiktig systemoppsett kreves for å aktivere nøyaktig navigasjon. Sett opp systemet slik at det ikke hindrer kirurgen og posisjoner pasienten forsiktig. Forsikre deg om at pasientens hode er godt festet i hodeholderen.

Registrer pasienten i ønsket posisjon for operasjonen, ettersom all bevegelse av pasientens hode etter registrering reduserer navigasjonsnøyaktigheten.

  • Hvis pasientens hode beveges, men den relative posisjonen til referanseenheten forblir den samme (f.eks. OR-bordet flyttes), må nøyaktigheten verifiseres.
  • Hvis pasientens hode beveges relativt til referanseenheten (f.eks. at pasientens hode posisjoneres på nytt i holdeholderen slik at referanseenheten flyttes), må registrering utføres på nytt.
Art. nr. 60919-93NO

Datum vydání: 2020-04-02