Cranial Navigation System Navigation

Indledning

BaggrundEn korrekt systemopsætning er nødvendig for at muliggøre nøjagtig navigation. Placér systemet, så det ikke er til hinder for kirurgen, og positionér omhyggeligt patienten. Sørg for, at patientens hoved holdes sikkert fast i hovedstøtten.

Registrér patienten i den position, som ønskes anvendt under det kirurgiske indgreb, da enhver bevægelse af hovedet efter registrering forringer navigationsnøjagtigheden.

  • Hvis patientens hoved bevæges, men den relative position i forhold til referenceenheden stadig er den samme (f.eks. hvis operationsbordet flyttes), skal nøjagtigheden kontrolleres.
  • Hvis patientens hoved bevæges i forhold til referenceenheden (f.eks. hvis patientens hoved genpositioneres i hovedstøtten eller referenceenheden flyttes), skal der udføres en ny registrering.
Art-nr.: 60919-93DA

Datum vydání: 2020-04-02