Cranial Navigation System Navigation

Rozvržení bez 3D navigace + rozvržení přibližovacích rovin

Zobrazení bez navigace v rozvržení Approach Planes jsou 2D řezy vedené středem tumoru (cílového objektu) a skloněné v úhlu pohledu chirurga na hlavu pacienta. Approach Plane 1 je svislá rovina řezu a Approach Plane 2 je vodorovná rovina řezu.

Před použitím rozvržení Approach Planes tedy musíte nejprve vytvořit cílový objekt v aplikaci SmartBrush a otočit 3D model tak, aby odpovídal pohledu chirurga na pacienta.Č.Popis

Zobrazení Smart Approach: Otočte 3D model tak, aby odpovídal pohledu chirurga na pacienta. Toto zobrazení vám bude pomůckou při plánování kraniotomie a slouží k definování přibližovacích rovin.

Pokud žádný nástroj není viditelný, protínají se Approach Planes ve středu cílového objektu.

2D řez rovinou Approach Plane 1 se zobrazí vpravo nahoře.

Referenční čára pro rovinu řezu Approach Plane 2.

2D řez rovinou Approach Plane 2 se zobrazí vpravo dole.

Referenční čára pro rovinu řezu Approach Plane 1.

Chcete-li otevřít krok resekce, vyberte možnost Resection.

Posuvník zobrazení Smart Approach: Přetáhněte posuvník a zobrazte pohled dynamicky.

Číslo výrobku: 60919-93CS

Datum vydání: 2020-04-02