Cranial Navigation System Navigation

Rozvržení Angio + MIPČ.Popis

Přetáhněte požadované soubory dat v rozvržení. Zobrazí axiální, koronální a sagitální zobrazení řezů.

Přetáhněte požadované soubory dat v rozvržení. Zobrazí snímky DSA ve frontální a laterální poloze. Můžete rovněž zobrazit jiný obsah (například Points, Trajectories, Objects).

Nitkový kříž označuje polohu hrotu nástroje.

Nabídka MIP Thickness umožňuje nastavit nebo změnit tloušťky MIP.

Chcete-li zobrazit celou sekvenci snímků DSA/CIP, vyberte šipku přehrávání nebo upravte posuvník v ovládání přehrávače.

Číslo výrobku: 60919-93CS

Datum vydání: 2020-04-02