Cranial Navigation System Navigation

Zobrazení inteligentního přiblíženíChcete-li použít zobrazení Smart Approach, otočte 3D model tak, aby odpovídal pohledu chirurga na pacienta.

V zobrazení Smart Approach přesuňte posuvník a oddělte vrstvy dostupných sestavených informací (například kost lebky, mozek, vlákna).

Číslo výrobku: 60919-93CS

Datum vydání: 2020-04-02