Cranial Navigation System Navigation

Pracovní postup navigace

Po spuštění programu Navigation vás program provede samostatnými kroky, které obsahují optimální rozvržení pro postupy kraniotomie a resekce.

Krok

1.

V kroku kraniotomie:

  1. Otočte 3D model v rozvržení pro kraniotomii tak, aby zobrazoval skutečný pohled chirurga na hlavu pacienta.
  2. Naplánujte a proveďte kraniotomii.
  3. Chcete-li přejít k rozvržením pro resekci, vyberte možnost Resection.

2.

V kroku resekce:

  1. Definujte parametry v položce Rescue Registration (volitelný krok).
  2. Proveďte resekci.
  3. Výběrem možnosti Done zavřete aplikaci.

Číslo výrobku: 60919-93CS

Datum vydání: 2020-04-02