Cranial Navigation System Navigation

Rozvržení angio v kroku resekce

Angio data poskytují další informace o cévách v oblasti zájmu. Rozvržení angio propojuje informace o průtoku cévami s anatomickými údaji.

Po výběru možnosti Data můžete přepínat mezi dvěma dostupnými rozvrženími, která jsou popsána dále.

Můžete přetáhnout obsah v obou rozvrženích.

Číslo výrobku: 60919-93CS

Datum vydání: 2020-04-02