Cranial Navigation System Navigation

Jak nakreslit objekt kraniotomieV kroku kraniotomie můžete nakreslit objekt kraniotomie. Otevřete nabídku Craniotomy a to vybráním šipky.

Najednou můžete vytvořit vždy pouze jeden objekt kraniotomie.

Krok

1.

Otevřete nabídku Craniotomy.

Při prvním otevření je dostupná pouze nabídka Draw.

2.

Vyberte možnost Draw nebo natočte ukazovátko v rozsahu 5 mm od kůže a začněte kreslit objekt.

3.

Jakmile začnete kreslit, zpřístupní se další možnosti nabídky. Nyní můžete provádět s objektem kraniotomie následující operace: Move, Reset nebo Delete.

Číslo výrobku: 60919-93CS

Datum vydání: 2020-04-02