Cranial Navigation System Navigation

Pracovní postup

Krok

1.

Vyberte pacienta.

Další informace o výběru pacienta a dat naleznete v Uživatelské příručce k programu Origin Data Management.

2.

Vyberte program Navigation v pracovním postupu Cranial.

3.

Vyberte všechna příslušná data pacienta a jakékoli definované objekty relevantní pro postup. Zobrazí se všechny aplikace pro určený pracovní postup.

Číslo výrobku: 60919-93CS

Datum vydání: 2020-04-02