Cranial Navigation System Navigation

Výběr sady snímků přetažením

Informace o výběru sady snímků přetažením

Program Navigation používá výchozí obsažení rozvržení. To znamená, že program Navigation vyplní vaše uspořádání automaticky, když poprvé spustíte aplikaci nebo fázi resekce. Vybraná data můžete kdykoliv změnit.Pro všechna rozvržení můžete změnit soubory dat ve specifickém rozvržení prostřednictvím tlačítka Data. Pokud je sada snímků označena na straně čárkovaným vzorem , můžete ji přetáhnout do aktuálně vybraného rozvržení.

Pokud sadu snímků nelze přetáhnout do specifického části rozvržení (například snímek CIP do dolní řady rozvržení Angio + Reconstructions), zobrazí se symbol zákazu:Číslo výrobku: 60919-93CS

Datum vydání: 2020-04-02