Cranial Navigation System Navigation

Editor překrývacího móduČ.Popis

Přepnutí Overlay Mode: Zapnutím otevřete editor Overlay Mode.

Kancelářská sponka: Označuje, že ultrazvuk nebo CT byly nastaveny jako překrytí. To je rovněž zobrazeno v rozvržení.

: Označuje, že tato sada snímků je překrytím. Symbol se zobrazí pouze v případě, že editor Overlay Mode byl zapnutý a sada snímků je použita jako překrytí. Výběrem je sada snímků globálně odstraněna jako překrytí.

Číslo výrobku: 60919-93CS

Datum vydání: 2020-04-02