Cranial Navigation System Navigation

Ultrazvukové překrytí

Základní informace

I když program Navigation nemůže sama o sobě získávat ultrazvukové skeny, intraoperativní skeny získané programem Ultrasound Navigation jsou v programu Navigation dostupné. Další informace naleznete v uživatelská příručka k programu Ultrasound Navigation a uživatelská příručka k programu Origin Data Management.

Pokud máte data ultrazvuku, můžete je zobrazit v programu Navigation a/nebo je překrýt ve stávajících souborech dat MR/CT. Ultrazvuk je možné přetáhnout do libovolného rozvržení a lze jej zobrazit jako překrytí v libovolném 2D zobrazení.

Informace o intraoperativních skenech získaných programem Ultrasound Navigation

Počáteční ultrazvukový sken je automaticky zobrazen jako překrytí přes všechna zobrazení v aktuálním rozvržení. Následné ultrazvukové skeny nahrazují starší skeny v zobrazeních, kde jsou zobrazeny jako překrytí (k názvu skenu je připojeno pořadové číslo).

Před získáním po sobě jdoucích ultrazvukových skenů můžete přizpůsobit, kde se budou překrytí ultrazvuku zobrazovat, a to prostřednictvím nabídky Data a editoru Overlay Mode.Č.Popis

Názvy každé zobrazené sady snímků se zobrazí pod šipkou zobrazení. Pokud je zobrazen ultrazvuk, pořadové číslo skenu je zobrazeno také.

Vyberte možnost Overlay a zpřístupněte si nástroje Threshold a Transparency.

Číslo výrobku: 60919-93CS

Datum vydání: 2020-04-02