Cranial Navigation System Navigation

Rozvržení nabídky datČ.SoučástPopis

SELECTED DATA
  • Images: Přepínání mezi načtenými sadami snímků.
  • 2D DSA Images: Přepínejte mezi načtenými páry snímků 2D DSA a CIP (je-li to relevantní).
  • Trajectories: Seznam dostupných trajektorií.
  • Objects: Seznam dostupných objektů, například tumorů.
  • Fiber Bundles: Seznam dostupných svazků vláken vytvořených ve funkci Fibertracking.
  • Points: Seznam dostupných bodů.
  • Auto-segmented Objects: Seznam objektů vytvořených pomocí funkce Anatomical Mapping.
  • Rescue Points: Seznam záchranných bodů, pokud byly nějaké pořízeny.
  • Craniotomy: Objekt kraniotomie je vytvořen v nabídce Craniotomy.

ImagesJe-li zvolena možnost CT i MR, program překryje sady snímků ve 2D (složené zobrazení) a 3D zobrazení. V režimu Overlay může uživatel nakonfigurovat, které soubory dat (CT/ultrazvuk) by měly být proloženy přes základní soubor dat (MR, CT, PET).

Informace o skenuInformace o snímku, například název, datum, čas vytvoření, modalita, počet řezů a vzdálenost řezů.

Viditelnost objektů skupinyChcete-li zobrazit/skrýt všechny objekty, použijte tlačítka otevřeného/zavřeného oka.

Viditelnost jednotlivého objektuJe-li objekt viditelný, zobrazí se s modrým ohraničením a symbolem oka. Chcete-li objekt skrýt, vyberte jej (na pole vlevo).

Číslo výrobku: 60919-93CS

Datum vydání: 2020-04-02