Cranial Navigation System Navigation

Rozvržení Angio + Rekonstrukce

Toto rozvržení je přizpůsobitelné přetažením. 2D zobrazení DSA jsou vždy přiřazována jako dvojice.Č.Popis

Přetáhněte požadované soubory dat v rozvržení. Všechna zobrazení jsou přizpůsobitelná.

Přetáhněte požadované soubory dat v rozvržení. Zobrazí sekvence snímků DSA ve frontální a laterální poloze. Můžete rovněž zobrazit jiný obsah (například Points, Trajectories, Objects).

Chcete-li zobrazit celou sekvenci snímků DSA, vyberte šipku přehrávání nebo upravte posuvník v ovládání přehrávače.

Nakonfigurujte zobrazení výběrem šipek.

Nitkový kříž označuje polohu hrotu nástroje.

Číslo výrobku: 60919-93CS

Datum vydání: 2020-04-02