Cranial Navigation System Navigation

Úvod

Základní informaceK zajištění přesné navigace je nutné správné nastavení systému. Nastavte systém tak, aby nepřekážel chirurgovi, a pečlivě nastavte polohu pacienta. Zajistěte, aby hlava pacienta byla dobře upevněna v opěrce hlavy.

Proveďte registraci pacienta v požadované poloze pro chirurgický zákrok, neboť každý pohyb hlavy pacienta po registraci sníží přesnost navigace.

  • Pokud se hlava pacienta pohne, ale relativní poloha vzhledem k referenci zůstane stejná (např. dojde k posunutí operačního stolu), ověřte přesnost.
  • Pokud se hlava pacienta pohne vzhledem k referenci (např. dojde ke změně polohy hlavy pacienta v opěrce nebo k posunutí reference), proveďte registraci znovu.
Číslo výrobku: 60919-93CS

Datum vydání: 2020-04-02