Cranial Navigation System Navigation

Obsah

Използване на системата

Предназначение

Cranial Navigation System, когато се използва със съвместима работна станция за навигация и съвместими инструментни аксесоари, е продукт, предназначен за система за образно направлявани планиране и навигация, която позволява навигирана хирургия.

Тя свързва инструментите във виртуално пространство от компютърни образи върху данните за образи на пациента, които се обработват от работната станция за навигация. Системата е предназначена за всякакви медицински състояния, при които референция към твърда анатомична структура може да се идентифицира като относима към образите (КТ, КТА, рентгенови, МР, ЯМР или ултразвукови) на анатомията.

Предвидена група пациенти

Не са налице демографски, регионални или културни ограничения за пациентите. От хирурга зависи дали системата да се използва за подпомагане на определено лечение.

Предвидена група потребители

Това ръководство за потребителя е предназначено за неврохирурзи или техните асистенти, когато се използва система за навигация на Brainlab.

Място на използване

Cranial Navigation System трябва да се използва в болнична среда, най-вече в помещения, подходящи за хирургични интервенции (напр. операционни зали).

Изискванията за средата зависят от платформата за навигация, която се използва. За повече информация направете справка със съответните Системни и технически ръководства за потребителя.

Преглед на правдоподобността

Предупреждение
Арт. №: 60919-93BG

Datum vydání: 2020-04-02