Automatic Registration iMRI

Verze softwaru: 1.0
Revize: 1.0

Právní informace

Autorská práva

Tato příručka obsahuje patentované informace chráněné autorským právem. Je zakázáno jakoukoli část této příručky reprodukovat nebo překládat bez výslovného písemného souhlasu společnosti Brainlab.

Ochranné známky společnosti Brainlab

 • Brainlab® je ochranná známka společnosti Brainlab AG.

 • Buzz® je registrovaná ochranná známka společnosti Brainlab AG v Německu a/nebo USA.

 • Curve® je registrovaná ochranná známka společnosti Brainlab AG v Německu a/nebo USA.

Ochranné známky jiných společností

 • DORO® je registrovaná ochranná známka společnosti pmi (pro med instruments).

 • Microsoft® a Windows® jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation v USA a jiných zemích.

Informace o patentech

Tento produkt může být chráněn jedním nebo několika patenty nebo podanými patentovými přihláškami. Podrobnosti viz: www.brainlab.com/patent.

Integrovaný software třetí strany

Tento program je částečně založen na následujícím díle. Plnou licenci a oznámení o autorských právech lze na níže uvedených odkazech:

Další poděkování

Stepanov a McJones, licence „Elements of Programming“

Autorská práva © 2009 Alexander Stepanov a Paul McJones

Oprávnění používat, kopírovat, upravovat, distribuovat a prodávat tento software a jeho dokumentaci k jakémukoli účelu se tímto uděluje bez poplatků za předpokladu, že se výše uvedené oznámení o autorských právech objeví ve všech kopiích a že se toto oznámení o autorských právech i toto oznámení o oprávnění objeví v podpůrné dokumentaci. Autoři neposkytují žádné prohlášení o vhodnosti tohoto softwaru pro jakýkoli účel. Software se poskytuje se „tak, jak je“, bez výslovné nebo předpokládané záruky.

Algoritmy jsou z Elements of Programming od autorů Alexander Stepanov a Paul McJones, vydavatelství Addison-Wesley Professional, 2009.

Licence SGI C++ Standard Template Library:

 • Autorská práva © 1994 společnosti Hewlett-Packard

  Oprávnění používat, kopírovat, upravovat, distribuovat a prodávat tento software a jeho dokumentaci k jakémukoli účelu se tímto uděluje bez poplatků za předpokladu, že se výše uvedené oznámení o autorských právech objeví ve všech kopiích a že se toto oznámení o autorských právech i toto oznámení o oprávnění objeví v podpůrné dokumentaci. Společnost Hewlett-Packard neposkytuje žádné prohlášení o vhodnosti tohoto softwaru pro jakýkoli účel. Software se poskytuje se „tak, jak je“, bez výslovné nebo předpokládané záruky.

 • Autorská práva © 1996 společnosti Silicon Graphics Computer Systems, Inc.

  Oprávnění používat, kopírovat, upravovat, distribuovat a prodávat tento software a jeho dokumentaci k jakémukoli účelu se tímto uděluje bez poplatků za předpokladu, že se výše uvedené oznámení o autorských právech objeví ve všech kopiích a že se toto oznámení o autorských právech i toto oznámení o oprávnění objeví v podpůrné dokumentaci. Společnost Silicon Graphics neposkytuje žádné prohlášení o vhodnosti tohoto softwaru pro jakýkoli účel. Software se poskytuje se „tak, jak je“, bez výslovné nebo předpokládané záruky.

 • Licence softwaru Boost – verze 1.0 – 17. srpna 2003

  Svolení se uděluje zdarma jakékoli osobě nebo organizaci, která získá kopii softwaru a doprovodné dokumentace, na které se vztahuje tato licence (dále jen „software“), za účelem použití, reprodukce, zobrazení, distribuce, spouštění a přenosu softwaru a za účelem přípravy odvozených děl softwaru, a dále za účelem umožnit třetím stranám, kterým je software dodán, aby tak učinily, na základě těchto podmínek:

  Upozornění na autorská práva obsažená v softwaru a v tomto celém prohlášení, včetně výše uvedeného poskytnutí licence, tohoto omezení a následujícího odmítnutí odpovědnosti, musí být zahrnuta do všech kopií softwaru, a to v celku nebo po částech, a do všech odvozených děl softwaru, pokud takové kopie nebo odvozená díla nejsou výhradně ve formě strojově spustitelného objektového kódu generovaného procesorem zdrojového jazyka.

  SOFTWARE JE POSKYTOVÁN „TAK, JAK JE“, BEZ ZÁRUK JAKÉHOKOLI DRUHU, VÝSLOVNÝCH NEBO ODVOZENÝCH, KROMĚ JINÉHO VČETNĚ ZÁRUK OBCHODOVATELNOSTI, VHODNOSTI PRO SPECIFICKÝ ÚČEL, NÁROKU A NEPORUŠENÍ PRÁV. DRŽITELÉ AUTORSKÝCH PRÁV NEBO KDOKOLIV DISTRIBUUJÍCÍ SOFTWARE NENESE V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ ODPOVĚDNOST ZA JAKÉKOLI ŠKODY NEBO JINOU ODPOVĚDNOST, AŤ UŽ NA ZÁKLADĚ SMLOUVY, Z DŮVODU PORUŠENÍ PRÁV NEBO JINAK, VYPLÝVAJÍCÍ NEBO SOUVISEJÍCÍ SE SOFTWAREM NEBO ZA POUŽITÍ ČI JINÉ NAKLÁDÁNÍ SE SOFTWAREM.

  Autorská práva (c) 2009-2014 pro přispěvatele uvedené v souboru CREDITS.TXT (http://llvm.org/svn/llvm-project/libcxx/trunk/CREDITS.TXT)

 • libc++, University of Illinois/NCSA

  Knihovna libc++ je dvojitě licencovaná jak na základě licence „BSD podobné“ od University of Illinois, tak na základě licence MIT. Jako uživatel tohoto kódu se můžete rozhodnout, že jej použijete v rámci jedné z licencí. Jako přispěvatel souhlasíte s tím, že umožníte použití kódu v obou případech.

  Úplné znění příslušných licencí je uvedeno níže.

  University of Illinois/NCSA

  Licence Open Source

  Autorská práva (c) 2009-2014 pro přispěvatele uvedené v souboru CREDITS.TXT (http://llvm.org/svn/llvm-project/libcxx/trunk/CREDITS.TXT)

  Všechna práva vyhrazena.

  Vyvinuto:

  • Tým LLVM

  • University of Illinois v Urbana-Champaign

  • http://llvm.org

Označení CEOznačení CE znamená, že produkt společnosti Brainlab splňuje základní požadavky směrnice Rady 93/42/EHS („MDD“).

Cranial IGS System Automatic Registration iMRI je podle pravidel stanovených ve směrnici MDD produkt třídy IIb.

Hlášení incidentů souvisejících s produktem

Jste povinni hlásit všechny závažné incidenty, které se mohly vyskytnout v souvislosti s tímto produktem společnosti Brainlab a v rámci Evropy příslušnému vnitrostátnímu příslušnému orgánu pro zdravotnické prostředky.

Prodej v USA

Americké federální zákony omezují prodej tohoto zařízení lékařům nebo na objednávku lékaře.

Číslo výrobku: 60917-80CS

Datum vydání: 2019-11-25