Automatic Registration iMRI

Verze softwaru: 1.0
Revize: 1.0

MožnostiDialogové okno Options se zobrazí, pokud se registrace nezdaří nebo není ověřena přesnost registrace zobrazených dat.

Funkce

Vysvětlení

Select Data

Přesměrování do oblasti výběru dat.

Discard & Exit

Odstraní registraci a vrátí se do aplikace Content Manager.

Číslo výrobku: 60917-80CS

Datum vydání: 2019-11-25