Automatic Registration iMRI

Verze softwaru: 1.0
Revize: 1.0

Ověření přesnosti

Pozadí

Po dokončení automatické registrace se otevře obrazovka pro ověření.

Varování
Číslo výrobku: 60917-80CS

Datum vydání: 2019-11-25