Automatic Registration iMRI

Verze softwaru: 1.0
Revize: 1.0

Kompatibilita se zdravotnickými prostředky a softwarem

Kompatibilní nástroje společnosti Brainlab

Hardware pro automatickou registraci iMRI (skládající se z matice automatické registrace iMRI a Reference Adapter DrapeLink pro Automatic Registration iMRI):

  • Referenční pole DrapeLink – kraniální

  • Ukazovátko Softouch

  • Ukazovátko s tupým hrotem

Kompatibilní platformy

Hardware pro automatickou registraci iMRI je kompatibilní s těmito platformami:

  • Curve
  • Curve CM
  • Buzz IGS

Jiné platformy společnosti Brainlab

Po vydání této uživatelské příručky mohou být uvedeny na trh další kompatibilní platformy společnosti Brainlab. Máte-li jakékoli otázky týkající se kompatibility, kontaktujte technickou podporu společnosti Brainlab.

Zařízení od jiných společností

Varování

Kompatibilní zařízení od jiných společností

  • Systém opěrky hlavy DORO Lucent iXI
  • Systém opěrky hlavy DORO Lucent iMRI TRUMPF
  • Systém opěrky hlavy DORO Lucent iMRI Maquet

Jiné nástroje společnosti Brainlab

Po vydání této uživatelské příručky mohou být uvedeny na trh další nástroje. Máte-li jakékoli otázky týkající se kompatibility, kontaktujte technickou podporu společnosti Brainlab.

Varování

Kompatibilní lékařský software společnosti Brainlab

Do systému se smí instalovat a se systémem se smí používat pouze lékařský software Brainlab specifikovaný společností Brainlab. Kontaktujte pracovníky technické podpory společnosti Brainlab, kteří vám objasní podrobnosti ohledně kompatibility s lékařským softwarem společnosti Brainlab.

Software jiný než Brainlab

Upozornění

Aktualizace

Varování

Antivirové kontroly a malware

Společnost Brainlab doporučuje chránit systém pomocí nejmodernějšího antivirového softwaru.

Uvědomte si však, že některá nastavení ochrany proti škodlivému softwaru (např. Antivirový program) mohou negativně ovlivnit výkon systému. Pokud se například provádí antivirová kontrola v reálném čase a monitoruje každý přístup k souborům, může být načítání a ukládání dat pacientů zpomaleno. Společnost Brainlab doporučuje kontrolu v reálném čase vypnout a provádět antivirové kontroly během neklinických hodin.

Varování
Varování

Další informace týkající se této problematiky získáte od společnosti Brainlab.

Aktualizace zabezpečení společnosti Microsoft pro systém Windows a aktualizace ovladačů

Společnost Brainlab umožňuje pouze instalaci bezpečnostních záplat. Neinstalujte aktualizace Service Pack a volitelné aktualizace. Zkontrolujte své nastavení, abyste zajistili, že aktualizace budou staženy a nainstalovány správně a ve vhodnou dobu. Neaktualizujte ovladače na platformách Brainlab.

Další informace o nastavení a seznam Microsoft Security Updates (Aktualizace zabezpečení společnosti Microsoft) blokovaných podporou Brainlab naleznete na webové stránce společnosti Brainlab.

Adresa: www.brainlab.com/updates

Heslo: WindowsUpdates!89

Číslo výrobku: 60917-80CS

Datum vydání: 2019-11-25