Automatic Registration iMRI

Verze softwaru: 1.0
Revize: 1.0

Školení a dokumentace

Školení společnosti Brainlab

Před použitím systému se všichni uživatelé musí účastnit povinného vzdělávacího programu prováděného autorizovaným zástupcem společnosti Brainlab, který zajistí bezpečné a vhodné používání.

Podpora s dohledem

Před použitím systému při chirurgických postupech, kde je počítačová navigace nezbytná, proveďte dostatečný počet postupů společně se zástupcem společnosti Brainlab.

Odpovědnost

Varování

Pouze vyškolený zdravotnický personál smí provozovat součásti systému a příslušenství.

Prodloužená doba na operačním sále

Navigační systémy Brainlab jsou citlivá technická zařízení. Doba trvání chirurgického zákroku využívajícího navigaci může lišit podle uspořádání operačního sálu, polohy pacienta a délky a složitosti výpočtů. Uživatel musí rozhodnout, zda je potenciální prodloužení pro příslušného pacienta a zákrok přijatelné.

Prostudování uživatelských příruček

Tato příručka popisuje komplexní lékařský program nebo lékařské přístroje, které je třeba používat s opatrností.

Je proto důležité, aby všichni uživatelé systému, nástroje nebo softwaru:

  • pečlivě prostudovali tuto příručku před tím, než začnou zařízení používat
  • měli k této příručce neustálý přístup

Dostupné uživatelské příručky

Uživatelská příručkaObsah

Uživatelské příručky k programu

  • Přehled, jak naplánovat ošetření a provádět obrazem-řízenou navigaci
  • Popis nastavení systému na op. sále
  • Podrobné pokyny k programu

Příručka k obsluze hardwaru

Podrobné informace o radioterapii a chirurgickém hardwaru, typicky definované jako velké složité nástroje

Příručky k použití nástrojů

Podrobné pokyny k zacházení s nástroji

Příručka k čištění, dezinfekci a sterilizaci

Podrobnosti o čištění, dezinfekci a sterilizaci nástrojů

Příručka k obsluze systému

Podrobné informace o nastavení systému

Technická příručka

Podrobné technické informace o systému, včetně technických specifikací a shody norem

Systémová a technická uživatelská příručkaKombinuje obsah Příručky k obsluze systému a Technické příručky
Číslo výrobku: 60917-80CS

Datum vydání: 2019-11-25