Automatic Registration iMRI

Verze softwaru: 1.0
Revize: 1.0

Automatický registrační pracovní postup

Krok

1.

Spusťte pracovní postup kraniální navigace Cranial Navigation z aplikace Content Manager.

2.

Zvolte možnost Automatic Registration.

3.

Pokud ještě nejsou vidět, počkejte chvíli, než jsou data skenování odeslána do navigačního systému.

4.

Vyberte data a možnost Register.

5.

Software vypočítá registraci.

Číslo výrobku: 60917-80CS

Datum vydání: 2019-11-25