Object Management Anatomical Mapping

Aan de slag

Achtergrond

Met Anatomical Mapping kunt u objecten beoordelen en aanpassen. De applicatie maakt het mogelijk objecten met behulp van diverse begrenzingsinstrumenten te manipuleren.

Beeldkwaliteit

Anatomical Mapping wordt in grote mate beïnvloed door de kwaliteit van de datasets. Dit betekent dat een betere beeldkwaliteit over het algemeen een positieve invloed heeft op de kwaliteit van de resulterende segmentatie. Om die reden adviseert Brainlab de volgende specificaties:

  • Meer dan 100 coupes
  • Minder dan 1 mm resolutie in het vlak
  • Indien mogelijk moet het FOV zo groot mogelijk zijn
  • Hoge contrast-weefselratio (d.w.z. goede visualisatie van de verschillende weefselklassen)
  • Hoge signaal-ruisratio
  • Verschillende submodaliteiten beschikbaar (T1, T2, FLAIR)
Art-Nr.: 60917-68NL

Datum zveřejnění: 2018-09-06