Object Management Object Manipulation

Voer een objectbewerking uitStap

1.

Open het tabblad Operations .

2.

Kies de gewenste bewerking om een nieuw object te creëren.

  • Een object kopiëren:
    • Selecteer Copy en selecteer vervolgens een object uit de lijst.
  • Ga als volgt te werk om een samenvoeging (als in de afbeelding hierboven getoond), subtractie of intersectie uit te voeren:
    • Selecteer Union, Subtraction of Intersection, en vervolgens twee of meer objecten uit de lijst.

3.

Selecteer voor het aanpassen van de marges van een bestaand of nieuw gecreëerd object :

  • Smooth en gebruik de schuifbalk om de contouren egaler te maken.
  • Margin en gebruik de schuifbalk om de margebreedte aan te passen.
    • Selecteer Advanced om extra schuifbalken te gebruiken voor een nog gedetailleerdere aanpassing.

4.

Zodra u tevreden bent met de bewerking, selecteert u Store onder OPERATION PREVIEW .

5.

Er verschijnt een dialoogvenster met de standaardeigenschappen van het nieuwe object. Pas de eigenschappen naar wens aan.

6.

Selecteer OK om het nieuwe of aangepaste object op te slaan.

Art-Nr.: 60917-69NL

Data de publicação: 2018-08-30