Cranial IGS System Ultrasound Navigation

Съдържание

Редакция: 1.0

Sette opp monitoren og kameraet

Før du starterSystemoppsettet varierer avhengig av systemet som brukes og typen prosedyre som utføres. Vurder følgende:

  • Kameraet og monitoren må ikke hindre kirurgen under operasjonen.
  • Kameraet må ha uhindret oversikt over referanseenheten og instrumentene under hele prosedyren, inkludert under alle registrerings- og navigeringsprosedyrer.
  • Posisjoner kameraet på korrekt måte før du starter prosedyren. Unngå store endringer i kameraposisjonen under en prosedyre.
Art. nr. 60920-05NO

Дата на издаване: 2020-06-17