Trajectory Planning

Съдържание

Първи стъпки

Първи стъпки с Trajectory PlanningTrajectory Planning е конфигурация на медицинско устройство, базирана на софтуера Trajectory, която доставя необходимите ключови функции, предназначени за планиране на траектории.

Можете да планирате възможните пътища за хирургичните инструменти на сканираните образи със софтуера Trajectory.

Арт. №: 60919-57BG

Дата на издаване: 2019-05-09