Spine & Trauma 3D Navigation

Първи стъпки

Обосновка

Spine & Trauma 3D Navigation позволява навигация на инструменти с помощта на Навигационната система за гръбначен стълб и травми.

Избор на инструменти

Инструментите, които са били калибрирани в Instrument Selection, се зареждат за използване със Spine & Trauma 3D Navigation.

Организация на ОЗ

Референтната установка трябва да е видима за камерата непрекъснато по време на регистрацията и навигацията, в противен случай проследяването не е възможно.

Предупреждение
Арт. №: 60919-87BG

Дата на издаване: 2020-01-23