Smartbrush Angio

Софтуерна версия: 1.0
Редакция: 1.0

Programvare fra andre produsenter enn Brainlab

Kompatibel programvare fra andre produsenter enn Brainlab

Smartbrush Angio 1.0 er kompatibel med:

  • Microsoft Windows 7
  • Microsoft Windows 8

Kontakt Brainlab support for informasjon om kompatible servicepakker.

Advarsel
Advarsel
Art. nr. 60914-69NO

Дата на публикуване: 2015-08-05