Smartbrush Angio

Софтуерна версия: 1.0
Редакция: 1.0

Valg af data

Sådan vælger du en patient

Trin

1.

Sådan vælges en patient i Patient Browser.

2.

Vælg Select.

Valg af billedeTrin

1.

Vælg de billedserier, du ønsker at bruge ①.
Billederne vises under Selected Data ②.

2.

Vælg OK .

Krav til billeddata

Smartbrush Angio kræver billedseriedata, der indeholder vaskulære detaljer. Billeder såsom CT eller MRI opridses automatisk.

Datavalg indlæser kun billedserier, som er relevante for angio-proceduren og udelukker alle uvedkommende data.

Egnede data er:

  • 2D-billedserier: Angiografiske projektioner forfra og fra siden kræves for registrering/fusion med 3D-billedserierne. Oplysninger om dynamisk flow anvendes også til visualisering og sammenligning med anatomiske data.

  • 3D MRI eller CT med kontrast: Forstærket kontrast er nødvendig for at kunne skelne vaskulære oplysninger.

  • Vaskulære objekter: Karobjekter opridses automatisk baseret på de valgte 3D-modaliteter med kontrast.

Karsegmentering

De valgte og fremhævende billedserier (markeret med en orange kant), udløser prioriteten for karsegmentering.

Når forskellige billeddannelsesmodaliteter vælges, anvendes den markerede billedserie først til karsegmentering. Segmenteringsstatus og billedserier vises i info-området.

Sådan defineres billedretningBilledserier taget forfra og fra siden er nødvendige for Angio-planlægning. Normalt vises retningsoplysninger i DICOM-overskriften ①.

Hvis scanneren ikke gemmer retningen, kan du gøre det manuelt:

Trin

1.

Vælg blyantikonet ④.

2.

Vælg billedretningen fra de tilgængelige valgmuligheder ③.

3.

Vælg OK.

Sådan fjernes billeder

Trin
Vælg X ② for at fjerne billedserier fra Selected Data.

Sådan afsluttes datavalg

Trin

Efter datavalg skal du vælge Next.

Lagring af ændringer

Når der navigeres væk fra patientvalg, får du vist følgende dialog:Valgmuligheder

Save

Gemmer oprettet indhold og sender dig tilbage til Patient Selection.

Discard

Sletter alt oprettet indhold og sender dig tilbage til Patient Selection.
Art-nr.: 60914-69DA

Дата на публикуване: 2018-07-26