Smartbrush Angio

Софтуерна версия: 1.0
Редакция: 1.0

Brug af Smartbrush Angio

Generelle oplysninger

Efter definition af ROI detekterer og konstruerer Smartbrush Angio automatisk et 3D-nidusobjekt på grundlag af den valgte anatomiske billedinformation. Dette objekt vises på hver skive i din patientbilledserie.

Skærmbilledoversigt

Smartbrush Angio giver dig mulighed for at markere og finindstille interesseområder manuelt inden for individuelle skiver.

Som standard viser 3×3 View en oversigt over det påviste 3D-fokusobjekt som skiver. Hver skive kan redigeres. Hvis du vælger en anden visning ②, opdateres 3×3 View ④ derefter.Nr.Forklaring
Angiogramvisninger, f.eks. fra venstre side eller frontalt til højre og deres henholdsvise kontroller til afspilning af angiogram
Visningsmuligheder:

 • Axial

 • Coronal

 • Sagittal

 • 3D

Orange kant angiver visningen, der anvendes i skærmbilledområdet
Billedskiver af 3D-fokusobjektet
Værktøjslinje
Rullegardinmenu til valg af visning
Skyder til justerbar skivetykkelse

Værktøjslinjefunktioner

Knap

FunktionScroll: rul gennem billedskiver ved at trække musemarkøren på tværs af den aktuelle skive.Zoom: Zoom ind på interesseområdet ved at trække musemarkøren på tværs af skiven.Skift mellem 3×3 View og Single View, og vis en rullegardinsmenu med tilgængelige fusionerede billeder.Pan: Panorer til interesseområdet på billederne.

Positionen, hvor der klikkes/trykkes, bestemmer centrum for visning.Genopridser 3D-nidusobjektet.Retoucher individuelle skiver af 3D-fokusobjektet.Ret mangler, og optegn kanterne mere præcist.Vælg Undo for at fortryde den sidste ændring.Juster lysstyrken ved at trække musemarkøren på tværs af den aktuelle skive.Drej 3D-objektet ved brug af Rotate.

Sådan bruges Smartbrush til redigering af fokusobjekter

Trin

1.Vælg 3×3 View fra View-valgmuligheder.

2.

Centrér og zoom ind på interesseområdet ved hjælp af funktionerne Zoom, Scroll og Pan.

3.Vælg Smartbrush.

4.

Træk Smartbrush over dit markerede område med en penselstrøg-bevægelse.

5.

Smartbrush markerer alle forbundne pixel.

6.Hvis nogle kanter på det markerede område ikke er korrekt separeret fra det omgivende område, kan grænserne defineres mere præcist med værktøjet Erase.

7.Brug Scroll til at gå videre til den næste skive.

8.

Juster Slice Thickness hvis nødvendigt (se Skivetykkelse for yderligere oplysninger).

9.

Gentag trin 4-8, indtil du er tilfreds med resultaterne.

10.

Bekræft 3D-fokusobjektet.

11.

Vælg Done for at fuldende angioplanlægning.

Content Manager åbner.

Sådan bruges Brush til redigering af fokusobjekter

Trin

1.Vælg Single View fra View-valgmuligheder.

2.

Centrér og zoom ind på interesseområdet ved hjælp af funktionerne Zoom, Scroll og Pan.

3.Vælg Brush.

4.

Træk Brush over dit markerede område med en penselstrøg-bevægelse.

5.

Brush markerer alle forbundne pixel og opretter et objekt uden interpolation.

6.Hvis nogle kanter på det markerede område ikke er korrekt separeret fra det omgivende område, kan grænserne defineres mere præcist med værktøjet Erase.

7.Brug Scroll til at gå videre til den næste skive.

8.

Juster Slice Thickness hvis nødvendigt (se Skivetykkelse for yderligere oplysninger).

9.

Gentag trin 4-8, indtil du er tilfreds med resultaterne.

10.

Bekræft 3D-fokusobjektet.

11.

Vælg Done for at fuldende angioplanlægning.

Content Manager åbner.

Sådan gemmes fokusobjektet

3D-fokusobjektet gemmes i arbejdsgangen efter at have valgt Done.

Standard navngivningsmetoden for 3D-fokusobjekt er:

 • Fokus (”Navn på 3D-billedserie”)

Visning i 3DTrin

1.

Vælg 3D fra visningsvalgmulighederne ①.

Skærmbilledet viser 3D-visning.

2.

Centrér og zoom ind på interesseområdet ved hjælp af funktionerne Zoom, Scroll og Pan ②.

3.

Visningen kan optimeres ved at øge eller reducere Vessel Complexity med skyderen ③.

VisualiseringsfunktionerDu kan se 2D-angiografiprojektioner som videoer som hjælp til at rette fokuspåvisning.

Trin

1.

Vælg enten frontal eller venstre/højre angiografiprojektion fra venstre side af skærmen.

2.

Tryk på knappen play/pause ① for at afspille videoen i skærmvisningen.

Som alternativ kan du trykke på knappen play direkte i det valgte projektionsvindue.

Visningsmuligheder

ValgmulighederForklaring
DSA-visningDigital subtraktionsangiografi: Viser angiografibilleddannelse i gråskala.
CIP-visningIntensitet af farveprojektion: Dynamisk angio flow med farvekodede tidsoplysninger baseret på DSA-billeder.
Rød-blå visningRød-blå repræsenterer tidlig-sen kontrastflowfase.

SkivetykkelseFor at hjælpe visning skal Slice Thickness øges ved hjælp af skyderen ① inden for 3×3 View og Single View.

Visningerne opdateres i overensstemmelse hermed og viser større billeddybde, lig med projektioner med maksimum intensitet (MIP).

Ændring af data

Enhver ændring af ROI udløser oprettelsen af et nyt fokusobjekt.

Et eksisterende 3D-fokusobjekt, som ændres, gemmes i en ny plan med det samme navn.

Gennemgang af resultater

Følgende skal inddrages i verificeringen af resultaterne:

 • Gennemgang af og sammenligning med projektionsbilleder

 • Gennemse CIP- og rød-blå-billeder

 • Skivetykkelse

Advarsel
Advarsel

Output af Angio-planlægning

Når en angio-plan er fuldendt, gemmes følgende output som DICOM-data efter at have valgt Done:

 • 3D-objekter (fokus- og karsegmentering)

 • 2D CIP-billedserier

 • Fusioner (2D-projektioner med 3D MR- eller CT-volumener)

Genindlæsning af Angio-planlægningsdata

Når en angio-planlægning er fuldendt, springer genindlæsning af kontur-trinnene Fusion og ROI over. Resultatet vises i 3×3 View inden for Brush.

Resultatet kan bruges til yderligere behandling.

Art-nr.: 60914-69DA

Дата на публикуване: 2018-07-26