Smartbrush Angio

Софтуерна версия: 1.0
Редакция: 1.0

Software, som ikke er Brainlab-software

Kompatibel software, som ikke er Brainlab-software

Smartbrush Angio 1.0 er kompatibel med:

  • Microsoft Windows 7
  • Microsoft Windows 8

Nærmere oplysninger om kompatible servicepakker fås ved henvendelse til Brainlab-support.

Advarsel
Advarsel

Art-nr.: 60914-69DA

Дата на публикуване: 2018-07-26