Smartbrush Angio

Софтуерна версия: 1.0
Редакция: 1.0

Kompatibilitet med medicinsk udstyr

Kompatibel medicinsk software fra Brainlab

Smartbrush Angio 1.0 er kompatibel med:

  • Content Manager 2.0
  • DICOM Viewer 2.0
  • Patient Browser 4.0
  • DICOM Proxy 3.2

Anden Brainlab-software

Der kan blive markedsført anden kompatibel Brainlab-software efter udgivelsen af denne vejledning. Hvis du har spørgsmål vedrørende softwarekompatibiliteten, bedes du kontakte Brainlab-support.

Kontakt Brainlab-support med henblik på oplysning om programmernes kompatibilitet, hvis der aktuelt køres med andre softwareversioner end de ovennævnte.

Art-nr.: 60914-69DA

Дата на публикуване: 2018-07-26