Smartbrush Angio

Софтуерна версия: 1.0
Редакция: 1.0

Juridiske oplysninger

Ophavsret

Denne vejledning indeholder oplysninger, der er beskyttet af ophavsret. Ingen del af denne vejledning må gengives eller oversættes uden udtrykkelig, skriftlig tilladelse fra Brainlab.

Varemærker, som ikke er Brainlab

  • Microsoft® og Windows® er registrerede varemærker tilhørende Microsoft Corporation i USA og andre lande.

Integreret tredjeparts-software

Denne software er delvist baseret på arbejde udført af Independent JPEG Group.

Denne software er delvist baseret på iTextSharp af Bruno Lowagie og Paulo Soares.

Smartbrush Angio er en proprietær software. Smartbrush Angio-softwaren er beskyttet af ophavsret. Udover Smartbrush Angio-softwaren kan andre programmer også installeres på Smartbrush Angio-arbejdsstationen, som har licens i henhold til GNU General Public License. Den ophavsretligt beskyttede software og den gratis software anvendes i overensstemmelse med den ”almindelige sammenlægningsklausul”, som defineret af GNU GPL. En fuldstændig beskrivelse af vilkår og betingelser bag GNU General Public License findes her:

http://www.gnu.org/licenses/gpl-2.0.html

CE-mærke  • CE-mærkningen viser, at Brainlab-produktet opfylder de væsentlige krav i direktivet om medicinsk udstyr (MDD).
  • I henhold til MDD, Rådets direktiv 93/42/EØF, er Smartbrush Angio 1.0 et klasse IIb-produkt.

Anvisninger for bortskaffelseElektrisk og elektronisk udstyr må udelukkende bortskaffes i overensstemmelse med gældende lovgivning. Oplysninger vedrørende WEEE-direktivet (affald af elektrisk og elektronisk udstyr) findes på:

http://www.brainlab.com/weee

Salg i USA

Amerikansk føderal lovgivning begrænser denne anordning til salg af eller efter henvisning fra en læge.

Art-nr.: 60914-69DA

Дата на публикуване: 2018-07-26