Smartbrush Angio

Софтуерна версия: 1.0
Редакция: 1.0

Tilsigtet brug

Tilsigtet brug

Smartbrush Angio er en anordning til opridsning af anatomiske vaskulære strukturer og patologier i medicinske billeder.

Tilsigtet bruger

Denne brugervejledning er beregnet til sundhedsfagligt personale.

Gennemgang af plausibilitet

Advarsel

Ansvar

Advarsel

Elektromedicinske systemer

Se den relevante Systembrugervejledning og Teknisk brugervejledning for oplysninger om konfiguration af elektromedicinske systemer.

Art-nr.: 60914-69DA

Дата на публикуване: 2018-07-26