Registration Software Spine Surface Matching

Съдържание

Софтуерна версия: 1.0
Редакция: 1.0

Настройка на камерата и монитора

Съображения за организацията

Артефактите, причинени от отражения, особено по време на регистрация, може да предизвикат неточности. Уверете се, че светлинни източници или високоотразителни елементи не засягат зрителното поле на камерата.

Лазерът на камерата може да засегне друго инфрачервено-базирано оборудване за ОЗ, като например дистанционни, пулсови оксиметри или ИЧ-чувствителни микроскопи.

Арт. №: 60919-91BG

Дата на издаване: 2020-01-23