Registration Software Spine Surface Matching

Съдържание

Софтуерна версия: 1.0
Редакция: 1.0

Как се настройват камерата и мониторътНастройката на системата варира в зависимост от системата, която се използва, и типа на процедурата, която се изпълнява.

Стъпка

1.

Позиционирайте камерата и монитора, като имате предвид следните точки:

  • Изберете позиция на камерата, която е ефективна по време на цялата процедура (включително по-късната навигация).
  • Камерата и мониторът трябва да не ограничават хирурга по време на операцията.
  • Избягвайте голямо движение на камерата по време на процедура. Ако камерата се премести, трябва да потвърдите точността отново.
  • Камерата трябва да има ясен изглед на референтната установка и инструментите по време на цялата процедура, включително всички процедури за регистрация и навигация. За да се осигури оптимален изглед, камерата трябва да е на приблизително разстояние от 1,2 – 1,8 метра от хирургичното поле.

2.

Включете и стартирайте системата.

Направете справка със съответното Ръководство за потребителя на системата (напр. Kick, Curve).

3.

Стартирайте софтуера.

4.

Уверете се, че референтна установка е видима за камерата.

Следният изглед се визуализира, за да покаже дали установката е видима за камерата.Ако установката не е видима, регулирайте разстоянието и ъгъла на камерата, докато представянето на установката е видимо.

Арт. №: 60919-91BG

Дата на издаване: 2020-01-23