Patient Data Manager

Съдържание

Избор и управление на пациентски данни

Обща информация

Приложението Patient Selection позволява да търсите и да избирате пациент, да редактирате пациентска информация, да сливате дублиращи се пациенти и да изтривате пациенти.

Patient Selection се отваря, след като влезете в системата или след като бъде отворен желаният работен поток.

Опции за търсене

Пояснение

Поле за търсене: Въведете име на пациента или друга информация за идентифициране.Изберете квадратчето за отметка CD/USB, за да покажете само данните, разположени на поставения CD/USB носител.

Изберете филтъра Worklist, за да покажете само пациентите, включени в работния списък на устройството.

Изберете филтъра Marked, за да покажете само пациентите, които сте маркирали в текущата сесия.

Изберете Browse, за да изберете папката, съдържаща данните DICOM, от файловата ви система.

Заместващи символи

Заместващите символи могат да се използват в полето за търсене за извличане на списък с пациенти. Например:

Низ за търсене

Резултат

b*

Всички пациенти, чиято фамилия започва с „b“

*^b*

Всички пациенти, чието малко име започва с „b“

Икони на хранилища

Иконите в Patient Selection указват къде се съхраняват пациентските данни. Ако данните са съхранени на няколко места, ще бъдат показани няколко икони. Ако данните се съхраняват само на локалното устройство, няма да бъдат показани икони.

Икона

Хранилище на данниПерсонализирано местоположение за съхранение (напр. Browse…)Хранилище Brainlab (напр. Brainlab DICOM Proxy, централен сървър на Brainlab)


PACSQuentryСвързано USB устройство за съхранениеПоставен CD/DVD диск

Арт. №: 60919-39BG

Дата на публикуване: 2019-07-11