Brainlab Elements Image Fusion

Съдържание

Избор на набори от образи, които ще се коригират

Избор на набори от образи, които ще се коригиратБутонПояснение


Стартирайте алгоритъма Curvature Correction Spine.Затворете диалоговия прозорец и се върнете към първоначалните изходни данни.

Арт. №: 60917-73BG

Дата на публикуване: 2019-06-27