Brainlab Elements Image Fusion

Съдържание

Основни опции за преглед

Изберете бутон за преглед, щракнете и задръжте мишката върху среза или натиснете с пръст при използване на сензорен монитор и следвайте описанието по-долу.

Бутон

Функция

ОписаниеПремества срез в рамките на прозорец

Плъзнете среза в желаното местоположение.Превърта през всички срезове в рамките на прозорец

Плъзнете нагоре или надолу, за да видите всички срезове.Увеличава или намалява мащаба на среза

  • Плъзнете нагоре (намаляване на мащаба) или надолу (увеличаване на мащаба).
  • Когато използвате сензорен екран, натиснете с два пръста върху образа и прищипете навътре (намаляване на мащаба) или навън (увеличаване на мащаба).


Регулира яркостта и контраста на среза

  • Плъзнете надолу/нагоре, за да увеличите/намалите яркостта.
  • Плъзнете надясно/наляво, за да увеличите/намалите нивото на контраст.

Арт. №: 60917-73BG

Дата на публикуване: 2019-06-27