Brainlab Elements Image Fusion

Съдържание

Начин на използване на Curvature Correction SpineСтъпка

1.

Изберете и превключете между двойките за сливане за преглед или изчисление.

2.

По подразбиране се активира Adjust.

Ръчно подравнете образите с помощта на инструментите за преместване и завъртане преди изчислението.

3.

Изберете Calculate, за да започнете сливането.

В зависимост от образите за въвеждане можете да бъдете подканени да:

  • Изберете набора от данни, който ще се коригира

  • Прехвърлите корекцията, изчислена за един набор от образи към мрежа за допълни набори от образи

4.

Прегледайте сливането, като използвате Blending/Spy Glass.

По подразбиране Spy Glass е активирано.

5.

Превъртете през срезовете на образа с помощта на бутоните със стрелки .

6.

Прегледайте и потвърдете корекцията, като превключвате между Blending/Spy Glass.

Превключете Original, за да сравните корекцията на изкривяването с оригиналния образ.

7.

Прегледайте и приемете резултата от сливането, ако е задоволителен.

При приемане на резултата от сливането състоянието му се визуализира.

8.

Изберете Done, когато е готово.

Коригираният набор от образи се записва за допълнително обработване.

Предупреждение

Арт. №: 60917-73BG

Дата на публикуване: 2019-06-27