Brainlab Elements Image Fusion

Съдържание

Смесване за твърди сливания

Обща информация

Blending прави разлика между наборите от образи, като визуализира единия в синьо, а другия в кехлибарно, осветявайки критичните зони на интерес.

Синьо и кехлибарено са комплементарни цветове. Ако двата набора от образи показват една и съща информация, припокриването се визуализира като образ в сивата гама. Когато се различават, резултатът е синьо или кехлибарено.

Пример за смесване

Изображенията, които се показват най-ляво и дясно, показват образ в сивата гама, а смесването се установява в средата чрез едновременно претегляне на интензитета на единия или двата образа според позицията на плъзгача.Компонент

МР образ (визуализиран в сивата гама)

МР образ (визуализиран в синьо)

Смесен композитен образ

КТ образ (визуализиран в кехлибарено)

КТ образ (визуализиран в сивата гама)

Арт. №: 60917-73BG

Дата на публикуване: 2019-06-27