Brainlab Elements Image Fusion

Съдържание

Смесване с еластична деформация

Обща информация

Blending в рамките на Distortion Correction Cranial, Curvature Correction Spine или Virtual iMRI Cranial следва същия принцип като със сливането на Original, с двата набора от образи, визуализирани с помощта на синьо и кехлибарено.

Когато е избрано Blending в рамките на Distortion Correction Cranial, Curvature Correction Spine или Virtual iMRI Cranial, по подразбиране се визуализира решетка на деформацията. Линиите на решетката показват посоката на корекцията, докато цветните линии маркират областите на модификация на образа.

Арт. №: 60917-73BG

Дата на публикуване: 2019-06-27