Brainlab Elements Image Fusion

Съдържание

Как се регулират автоматични сливанияСтъпка

1.

Изберете Adjust от лентата с инструменти.

2.

Преместете образа, като плъзнете контролата за преместване , докато образът в кехлибарено се позиционира подходящо.

3.

Завъртете образа, като изберете и завъртите кръга с пунктираната линия , докато образът в кехлибарено се позиционира подходящо.

4.

Превъртете през срезовете на образа с помощта на бутоните със стрелки .

5.

Използвайте Ctrl и колелцето на мишката, за да увеличите или намалите мащаба.

6.

  • Изберете Fusion, за да стартирате автоматично сливане, или;

  • Изберете Calculate в режима за изчисление, за да създадете коригиран набор от образи след регулиране на текущата двойка за сливане.

7.

Прегледайте и приемете резултата от сливането, ако е задоволителен .

8.

Изберете Done, когато е готово.

Резултатът се записва за допълнително обработване.

Арт. №: 60917-73BG

Дата на публикуване: 2019-06-27