Brainlab Elements Image Fusion

Съдържание

Резултати от Virtual iMRI Cranial

Пример за Virtual iMRI Cranial с помощта на iCTКогато алгоритъмът Virtual iMRI Cranial е завършен, резултатният набор от образи се маркира FUSED и новият набор от образи се етикетира като [Virtual] . До наборите от образи на предоперативните планове, които са се деформирали имплицитно, може да се осъществя достъп и да се припокриват .

При интраоперативен КТ образ виртуалният набор от образи се състои от актуализирана и деформирана анатомия на меките тъкани от предоперативна визуализация и костна анатомия от интраоперативно изобразяване.

Пример за Virtual iMRI Cranial с помощта на iMRIКогато алгоритъмът Virtual iMRI Cranial е завършен, резултатният набор от образи се маркира FUSED и новият набор от образи се етикетира като [Virtual] . До наборите от образи на предоперативните планове, които са се деформирали имплицитно, може да се осъществя достъп и да се припокриват .

При МР изобразяване виртуалният набор от образи се състои само от актуализирана и деформирана анатомия на меките тъкани от предоперативното изобразяване.

Арт. №: 60917-73BG

Дата на публикуване: 2019-06-27